中文  •  English  •  日本語  •  한국어
       Our Firm     |     Professionals     |     Services     |     News     |     Contact us 
           Home < Patent Attorney < Patent Attorney    Patent Attorney

       


Xie Shunxing

Wang Ying    

Zhang Guoliang  

Qu   Weijun

Li Wenjuan   

Wang Chuang  

Wang Pengfei  

Zhou Ligang     

Tang Caibao   

Zhang Qingkui

Zhang Jing     

Sun Jinhua   

Huang Yuanjun   

Song Ping   

Jia Peng    

Gu Zhuhua

Miao Qingsheng

Lian Guangdong

Li Huijuan          

Zhang Kai       

Wang Huaidong   

Zhao He      

Wang Xia     

Wang Wenhong

Zhou Yonghong

Wu Qiang   

Wang Qingbin    

Wang Xuefen

Zhao Ailing

Liu Chengchun  

Li Xiangyu       

Hao Ruigang      

Guo Aobo   

Wang Jian    

Niu Yiwen    

Wang Ying    

Cao Jie   

Ao Lian       

Yao Ran       

Wei Hongya

Mo Shuying    

Feng Lei  

Liu Changwei

Dong Yuan    

Liu Ziming     

Shang Dongyan  

Li Juanjuan  

Zhao Yongli  

Yu Guilong    

Xia Yan     

Ren Xinxin

Wang Yijin    

Yang Ni     

Leng Ling  

Huang Shuang    

Lu Sha        

Guo Cuixia   

Cui Longxuan


Chen Zheng

Kuang Zhibing

Yao Zhiqi   

Wang Lei   

Wang Jin   

Shen Huijuan

Shi Menghua   

Gu Qinghong  

Yu Dong       

Yang Benguan

Zhu Zhonghua


Zou Yang     

Wang Wenjun   

Yu Gang    

Wang Caidong

Wang Yan

Liu Na        

Zhai Weihua   

Tang Lin   

Wang Xueyong  

Wang Wenjun    

Chen Chenghai

Fan Yanfang

Zou Xiaojun

Pei Hongmei

Wu Huanyan  

Li Xinna     

Gou Xianlun   

Zhou Liya    

Cheng Yu

Wang Lu

Hu Bing     


Huang Huide  

Wang Hongyuan

Luo Chuantao  

Li Guan      

Qi Xing’an   

Li Jifeng

Biotechnology, Pharmaceutics, Food Science  
Patent Attorney /Former Examiner
Electrical & Electronics, Semiconductor, Computer    
Patent Attorney /Former Examiner/Attorney at Law
Machining, Automotive Components, Power Transmission  
Patent Attorney /Former Examiner
Pharmaceutics, Applied Chemistry, Biochemistry    
Former Examiner / Patent Attorney
Communication Technology, Electrical & Electronic, Semiconductor  
Patent Attorney
Machining, Power Transmission, Materials Engineering    
Patent Attorney
Biotechnology, Molecular Biology, Pharmaceutics    
Patent Attorney /Former Examiner
Communication Technology, Network Technology, Computer    
Patent Attorney
Machining, Printing & Packaging, Automotive Components    
Patent Attorney
Biochemistry, Biotechnology, Pharmaceutics    
Patent Attorney /Former Examiner
Machining, Garden Engineering, Biotechnology    
Patent Attorney /Former Examiner
Semiconductor, Materials Engineering, Organic Chemistry    
Patent Attorney /Former Examiner
Machine Manufacturing, Metallurgical engineering, Printing & Packagin
Patent Attorney
Computer, Environmental Engineering, Automatic Control    
Patent Attorney
Control Engineering, Automation, Mechanical Design    
Patent Attorney
Pharmaceutics, Biotechnology, Organic Chemistry     
Patent Attorney /Former Examiner
Electrical & Electronics, Computer, Communication Technology    
Patent Attorney
Polymer Chemistry, Materials Engineering, Applied Chemistry    
Patent Attorney /Former Examiner
Communication Technology, Electrical & Electronics, Semiconductor    
Patent Attorney
Machining Manufacturing, Automatic Components, Automatic Control    
Patent Attorney/Attorney at Law
Inorganic Chemistry, Chemistry Engineering, Material Engineering    
Patent Attorney /Former Examiner
Electrical & Electronics, Automatic Control, Integrated Circuit    
Patent Attorney
Machine Manufacturing, Metallurgical engineering, Printing & Packagin
Patent Attorney
Inorganic Chemistry, Chemical Engineering, Materials Engineering    
Patent Attorney
Computer, Network Technology, Software    
Patent Attorney
Machine Manufacturing, Printing & Packaging, Power Transmission     
Patent Attorney
Biotechnology, Microbiology, Plant Science    
Patent Attorney
Communication Technology, Electrical & Electronics, Semiconductor,     
Patent Attorney
Chemical Machinery, Chemical Engineering, Petroleum Metallurgy    
Patent Attorney/ Attorney at Law
Applied Chemistry, Pharmaceutics, Food & Health Care Products    
Patent Attorney
Computer, Software, Network Technology    
Patent Attorney
Machine Manufacturing, Printing & Packaging, Power Transmission    
Patent Attorney
Biochemistry, Applied Chemistry, Pharmaceutics    
Patent Attorney/ Attorney at Law
Computer, Electronic Engineering, Software    
Patent Attorney
Mechanical Manufacturing, Machining, Electrical & Electronics    
Patent Attorney
Pharmaceutics, Food & Health Care Products, Applied Chemistry    
Patent Attorney
Communication Technology, Computer, Software    
Patent Attorney
Power transmission, Machinery Manufacturing, Thermal engineering    
Patent Attorney
Biotechnology, Molecular Biology, Pharmaceutics    
Patent Attorney
Electrical & Electronics, Automatic Control, Integrated Circuit    
Patent Attorney
Biotechnology, Genetic & Breeding, Agricultural Chemical    
Patent Attorney
Power Transmission, Electrical & Electronics    
Patent Attorney
Machine Manufacturing, Metallurgical Engineering, Printing & Packaging
Patent Attorney
Applied Chemistry, Organic Chemistry, Inorganic Chemistry    
Patent Attorney
Electrical & Electronics, Semiconductor, Communication Technology    
Patent Attorney
Machine Manufacturing, Metallurgical engineering, Printing & Packagin  
Patent Attorney
Biochemistry, Pharmaceutics, Biotechnology    
Patent Attorney/ Attorney at Law
Communication Technology, Image Technology, Optoelectronic Technology
Patent Attorney
Machine Manufacturing, Machining, Electrical & Electronics    
Patent Attorney
Biochemistry, Biotechnology, Molecular Biology    
Patent Attorney
Material Engineering, Electrical & Electronics, Semiconductor    
Patent Attorney
Biochemistry, Biotechnology, Cell Biology   
Patent Attorney
Material Engineering, Electrical &  Electronic, Semiconductor    
Patent Attorney
Machine Manufacturing, Electrical & Electronics, Automatic Control    
Patent Attorney
Biochemistry, Cell Biology, Agricultural Pharmacology    
Patent Attorney
Computer, Electronic Engineering, Software    
Patent Attorney
Biochemistry, Biotechnology, Molecular Biology    
Patent Attorney
Engineering Thermal  Physics, Control Engineering, Optoelectronic
Technology
Patent Attorney
Biotechnology, Food & Health Products, Pharmaceutics    
Patent Attorney
Electrical & Electronic, Semiconductor, Communication Technology    
Patent Attorney
Organic Chemistry, Pharmaceutics, Applied Chemistry      
Patent Attorney
Electrical & Electronic, Automatic Control, Machining    
Patent Attorney
Machine Manufacturing, Machining, Power Transmission     
Patent Attorney
Polymer Chemistry, Applied Chemistry, Engineering Physics     
Patent Attorney
Communication Technology, Computer, Software    
Patent Attorney
Organic Chemistry, Pharmaceutics, Applied Chemistry     
Patent Attorney
Computer, Communication Technology, Network Technology    
Patent Attorney
Organic Chemistry, Pharmaceutics, Applied Chemistry     
Patent Attorney
Communication Engineering, Photoelectric Technology,Electrical &
Electronics
Patent Attorney
Mechanical Engineering, Automatic Control, Power Transmission    
Patent Attorney
Organic Chemistry, Inorganic Chemistry, Pharmaceutics     
Patent Attorney
Communication Technology, Computer, Network Technology    
Patent Attorney
Organic Chemistry, Pharmaceutics, Applied Chemistry     
Patent Attorney
Integrated Circuit, Automatic Control, Power Transmission    
Patent Attorney
Biochemistry, Plant Breeding, Applied Chemistry    
Patent Attorney
Genetics & Breeding, Biology, Biochemistry    
Patent Attorney
Materials Engineering, Electrical & Electronics, Semiconductor     
Patent Attorney
Control Engineering, Automation, Mechanical Design    
Patent Attorney
Organic chemistry, Biotechnology, Pharmacy    
Patent Attorney
Polymer Chemistry, Applied Chemistry, Material Engineering    
Patent Attorney
Computer, Communication Technology, Internet    
Patent Attorney
Biotechnology, Genetic & Breeding, Agricultural Pharmacology    
Patent Attorney
Material Engineering, Polymer Chemistry, Applied Chemistry    
Patent Attorney
Electronic Electrical, Automatic Control, Electronic Engineering    
Patent Attorney
Mechanical Design, Electrical Engineering, Automatic Control    
Patent Attorney
Biotechnology, Genetics & Breeding, Agricultural Pharmacology    
Patent Attorney
Pharmaceutics, Applied Chemistry, Biochemistry   
Patent Attorney
Electronic Electrical, Communications Technology, Semiconductor    
Patent Attorney
Organic chemistry, Biochemistry, Cell Biology    
Patent Attorney
Communication Technology, Image Technology, Photoelectric
Technology    
Patent Attorney
Biotechnology, Genetic & Breeding, Agricultural Pharmacology    
Patent Attorney
Communication Engineering, Computer, Communication Technology    
Patent Attorney
Biochemistry, Biotechnology, Molecular Biology    
Patent Attorney
Computer, Communication Technology, Internet Technology    
Patent Attorney
Organic Chemistry, Inorganic Chemistry, Polymer Chemistry    
Patent Attorney
Biochemistry, Biotechnology, Molecular Biology    
Patent Attorney


RECOMMENDATION                     more
Patent Attorney
SHARE